CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

2. CE-merking av stålprodukter

I følge CPR må alle byggevarer som brukes i konstruksjoner fra 1. januar 2014 være CE-merket for å demonstrere overholdelse når en harmonisert EN-standard eller en ETA (basert på en EAD) er tredd i kraft.

Alle stålprodukter er i dag omfattet av harmoniserte EN-standarder og må derfor være CE-merket fra samme dato.

Ingeniører, entreprenører og stålverksteder bør endre sine spesifikasjoner for å sikre at bare CE-merkede stålprodukter brukes i sine prosjekter.

Levering av CE-merkede stålprodukter fra stålprodusenter bør ikke føre til problemer, da de ledende Europeiske stålprodusentene innførte CE-merking av sine produkter for flere år siden.

 

Harmoniserte produktstandarder,
obligatorisk CE-merking fra 1. januar 2014.

Åpne profiler - NS-EN 10025-1.

Hulprofiler
• varmformede: NS-EN 10210-1
• kaldformede: NS-EN 10219-1.

Plater - NS-EN 10025-1.

Skruer til konstruksjoner
• ikke-forspente skrueforbindelser: NS-EN 15048-1
• høyfaste forspente skrueforbindelser: NS-EN 14399-1

Tilvirkning av stålkonstruksjoner,
obligatorisk CE-merking fra 1. juli 2014
• fabrikkerte stålkonstruksjoner: NS-EN 1090-1
.
Merknad
1. Harmoniserte standarder av 2.12.22: HER
2. ETA´er på EOTA webside: HER
3. EAD´er på EOTA webside: HER