CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

4.1 Bestem pålitelighetsklasse (=konsekvensklasse)

Hensikten med ingeniørens inndeling i pålitelighetsklasser er å sikre at bygninger (og andre konstruksjoner) er konstruert med et passende nivå av kvalitetskontroll i fabrikasjonsprosessen. Pålitelighetsklassene er utledet på grunnlag av bygningstype, byggehøyde (antall etasjer), gulvareal per etasje og store menneskeansamlinger. En konstruksjon, eller en del av det, kan inneholde komponenter med forskjellig pålitelighetsklasser. Klassifiseringen gjøres etter nasjonalt tillegg til NS-EN 1990. Tabell B1 i NS-EN 1990 gir retningslinjer for valg av konsekvensklasser (=pålitelighetsklasser).

Tabell B1 Definisjon av konsekvensklasser
Konsekvensklasse Beskrivelse Eksempler på bygg og anlegg
CC3 Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Tribuner, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er store (f.eks. en konserthall)
CC2 Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Boliger og kontorbygg, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er betydelige (f.eks. et kontorbygg)
CC1 Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Landbruksbygninger der mennesker vanligvis ikke oppholder seg (f.eks. lagerbygninger), drivhus

Utdrag fra tabell NA.A1(901), i nasjonalt tillegg til NS-EN 1990. Denne gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler:
Tabell NA.A1(901)