CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
obligatorisk fra 1. juli 2014